Financing Products

Personal Financing-i

Pembiayaan Peribadi-i

Home Financing-i

Pembiayaan Perumahan-i

Vehicle Financing-i

Pembiayaan Kenderaan-i

SME Financing-i

Pembiayaan Perusahaan
Kecil Sederhana (PKS)-i

Structured Personal Financing

Pembiayaan Peribadi
Bakal Pesara/Pesara

ASB Financing-i Standard

Pembiayaan Peribadi
ASB Standard

e-Appointment

i-Meet

Lakukan janji temu secara dalam talian

Payment Assistance: Covid-19

Bantuan Bayaran Pembiayaan

Semua pelanggan Individu (B40, M40 & T20), Perusahaan Mikro dan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS)

Deposit Product

Fixed Term Account-i

Akaun Berjangka Tetap-i

Wealth & Retail Products

M-Jannah

Funeral Management Services

Takaful Ikhlas

Motor Takaful

Memohon Pembiayaan Melalui MAP

  • Pembiayaan Peribadi-i
  • Pembiayaan Perumahan-i
  • Pembiayaan Kenderaan-i
  • Pembiayaan Perusahan Kecil Sederhana-i
  • Pembiayaan Peribadi Bakal Persara/Persara
  • Dan PELBAGAI lagi!

Copyright © Bank Muamalat Malaysia Berhad 196501000376(6175-W)