Payment Assistance: Covid-19

A)Bantuan Bayaran Pembiayaan Khas untuk B40

B) Bantuan Bayaran Pembiayaan Selain
B40

(Khas untuk M40, T20, PKS & Perusahaan Mikro)

Financing Product

Personal Financing-i

Pembiayaan Peribadi-i

Home Financing-i

Pembiayaan Perumahan-i

Vehicle Financing-i

Pembiayaan Kenderaan-i

SME Financing-i

Pembiayaan Perusahaan
Kecil Sederhana (PKS)-i

Structured Personal Financing

Pembiayaan Peribadi
Bakal Pesara/Pesara

ASB Financing-i Standard

Pembiayaan Peribadi
ASB Standard

Deposit Product

Fixed Term Account-i

Akaun Berjangka Tetap-i

Wealth & Retail Product

M-Jannah

Funeral Management Services

Takaful Ikhlas

Motor Takaful

Memohon Pembiayaan Melalui MAP

  • Pembiayaan Peribadi-i
  • Pembiayaan Perumahan-i
  • Pembiayaan Kenderaan-i
  • Pembiayaan Perusahan Kecil Sederhana-i
  • Pembiayaan Peribadi Bakal Persara/Persara
  • Dan PELBAGAI lagi!