Payment Assistance: Covid-19 / Flood 2021

A) Enhanced Targeted Payment Assistance

Bantuan Bayaran Bersasar Tambahan
(Khas bagi B40, M40 & Perusahaan Mikro)

B) Payment Assistance for Covid-19

Bantuan Bayaran Pasca Moratorium
(Selain B40, M40 & Perusahaan Mikro)

C) Payment Assistance for Flood 2021

Permohonan Tempoh Bayaran Moratorium (MPP)
Disebabkan Banjir 2021

Our Product

Personal Financing-i

Pembiayaan Peribadi-i

Home Financing-i

Pembiayaan Perumahan-i

Vehicle Financing-i

Pembiayaan Kenderaan-i

SME Financing-i

Pembiayaan Perusahaan
Kecil Sederhana (PKS)-i

Structured Personal Financing

Pembiayaan Peribadi
Bakal Pesara/Pesara

Copyright © Bank Muamalat Malaysia Berhad 196501000376(6175-W)