Skip navigation

Soal Selidik Kepuasan Pelanggan

English

Pelanggan Yang Dihormati,

Kami mengambil kira maklum balas anda berkaitan kualiti perkhidmatan kami secara serius. Oleh itu, sila nyatakan kepada kami sekiranya anda mempunyai sebarang komen atau cadangan berkaitan perkhidmatan kami.

Sila pilih skala yang sesuai berdasarkan pengalaman anda terhadap perkhidmatan kami:

5 – Sangat Memuaskan

4 – Memuaskan

3 – Sederhana

2 – Tidak Memuaskan

1 – Sangat Tidak Memuaskan

Berdasarkan pengalaman anda, bagaimanakah anda menilai prestasi kami?

Nombor Sahaja